Välj en sida

Om oss

Medlem av Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, montage av glas och brandklassade partier, produktion och montage av dörrpartier samt konstinramning. Genom utbildning, krav och kontroll av de auktoriserade företagen garanteras beställare och konsument att de utförda arbetena inom ovanstående verksamhetsområden är utförda på bästa sätt av kompetenta yrkespersoner.

Historia om företaget

Många av alla de som idag kliver in i Pers Ram & Glas ser en nyrenoverad lokal där man kan köpa allt inom glas, ramar, bilglas och solskydd. Vad de inte vet är att just de här väggarna ruvar på hundratals historier från långt tillbaka i tiden. De här lokalerna har upplevt filmvisningar, danskvällar, musikunderhållning och mycket mer.

Sedan årsskiftet 2004-2005 ägs Pers Ram & Glas av Wille och hans fru Susanne. Susanne har även en redovisningsbyrå som hon drivit sedan 1999. Christer, som tidigare ägt företaget sedan 1979 arbetar på som tidigare, men är numera anställd.

En stor synlig förändring har skett under den senaste tiden, men företaget och företagsidén är samma som tidigare.